Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

E-dziennik

Dziennik elektroniczny

Plan lekcji i dowożenia

Punt Przedszkolny i Szkoła Podstawowa

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

Zebranie z Rodzicami

ZEBRANIE Z RODZICAMI

ODBĘDZIE SIĘ W ŚRODĘ 18 MAJA 2022 R. O GODZINIE 16.00 

ODBĘDĄ SIĘ WYŁĄCZNIE SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH.

 

Klasa 1 - sala nr 6

Klasa 2 - sala nr 3

Klasa 3 - sala nr 2

Klasa 4 - sala nr 44

Klasa 5 - sala nr 48

Klasa 7 - sala nr 23

Klasa 8 - sala nr 16

 Dyrektor Szkoły

Gustaw Jakimiuk

 

Życie i kultura w średniowieczu - żywa lekcja historii.

10 maja naszą szkołę odwiedziła grupa rekonstrukcyjna „Rekonstrukto” z Lublina, która przybliżyła nam życie w czasach średniowiecza. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak wyglądała codzienność w średniowiecznym zamku, pasowanie na rycerza. Poznaliśmy rodzaje broni używane w tamtym czasie, a odważny Michał dał się zakuć w dyby.

Podziękowanie-Pomoc Ukrainie

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu paczki dla Rodzin oraz Obrony Terytorialnej w mieście Równe na Ukrainie, skąd pochodzili nasi Goście.

DZIĘKUJEMY!!!

Wypłata stypendium szkolnego

Wypłata stypendium szkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. nastąpi w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy, jeżeli wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie, że wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne (bez uprzedniego przedstawiania faktur/rachunków).

Oświadczenia wraz z podanym numerem rachunku bankowego będą przyjmowane do końca kwietnia 2022 r.

 

Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska http://gmina-bialapodlaska.pl/  w zakładce  >  Dokumenty >  Oświata >  Pomoc materialna.

 

Telefon kontaktowy : 83 8889 242

Od dnia 1 października 2013 r. otwarto nowy oddział w punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sworach w ramach realizacji projektu „Nowe oddziały w punktach przedszkolnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.