Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

Wypłata stypendium szkolnego

Wypłata stypendium szkolnego w okresie styczeń-czerwiec 2022 r. nastąpi w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy, jeżeli wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie, że wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne (bez uprzedniego przedstawiania faktur/rachunków).

Oświadczenia wraz z podanym numerem rachunku bankowego będą przyjmowane do końca kwietnia 2022 r.

 

Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska http://gmina-bialapodlaska.pl/  w zakładce  >  Dokumenty >  Oświata >  Pomoc materialna.

 

Telefon kontaktowy : 83 8889 242