Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

Program Czyste Powietrze

 

  "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”


Wzorem lat ubiegłych sześciolatki w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyły pod kierunkiem mgr Barbary Filipiuk w programie edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”.

Realizowane treści były zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności i potrzeb dziecka.
Program profilaktyki tytoniowej ukierunkowany jest na wdrożenie dzieci do podejmowania własnych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia papierosów.


Cele główne i szczegółowe  programu:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy":

 • zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce tytoniowej,
 • wykształcenie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję na dym tytoniowy,
 • podjęcie przez rodziców decyzji o utrzymywaniu efektów programu w czasie i po jego realizacji.

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów,
 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego,
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na szkodliwe działanie dymu tytoniowego.

   Tematyka zajęć została wdrożona zgodnie z założeniami programu, który był adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym  i ich rodziców. Program składał się z pięciu zajęć warsztatowych.

Program składał się z pięciu zajęć warsztatowych:

 1.  WYCIECZKA
 2.  CO I DLACZEGO DYMI?
 3.  JAK, SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
 4.  CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
 5.  JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

 

        Dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, prowadzonych metodami aktywizującymi, które pobudzały ich wyobraźnię, o czym świadczyły pomysłowo wykonane zbiorowe  i indywidualne prace plastyczne z głównym bohaterem DINKIEM, książeczki promujące szkodliwe działanie dymu tytoniowego oraz hasła antytytoniowe, plakaty.

         Rodzice zostali poinformowani o wdrażaniu programu, złożyli oświadczenia wyrażające zgodę na udział dzieci, uznając potrzebę realizowania takich zajęć, powołując się na zasadę „czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Bardzo pozytywnie odnieśli się do treści zawartych, wspierając dzieci  i nauczyciela, kontynuowali wspólnie zadania programu w środowisku domowym i  szkolnym.

 

Scenariusz inscenizacji pod hasłem
  „CHROŃMY PRZYRODĘ”
wystawiony
przez sześciolatków


     Ważnym elementem wielostronnego rozwoju dziecka jest edukacja środowiskowa. W klasie zerowej edukacja ekologiczna stanowi część działalności dydaktyczno – wychowawczej. Główny akcent położony jest na kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody i środowiska, znaczenia jej dla ludzi oraz wyposażenie dzieci w odpowiedni zasób wiedzy z zakresu ochrony środowiska.
Mottem edukacji ekologicznej była myśl M. Gołaszewskiej „Wszystko da się odbudować oprócz życia”.  
Podsumowaniem działań ekologicznych i realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” jest coroczny występ dzieci klasy zerowej  w inscenizacji pod hasłem „Chrońmy przyrodę” pod kierunkiem mgr Barbary Filipiuk.  Dzieci prezentują się całej społeczności szkolnej oraz rodzicom. Cieszymy się, że osiągnęliśmy cele, które sobie założyliśmy, a przekazana wiedza wynikająca  z inscenizacji trwale zagości w umysłach uczniów.

 

 {webgallery integration="phocagallery"}166{/webgallery}