Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?   
AKCEPTUJĘ

spswory@gmail.com

83 343 35 29

Rekrutacja 2024/2025

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Biała Podlaska
nr 0050.7.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.
dyrektor Szkoły Podstawowej w Sworach ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego
i klasy I Szkoły Podstawowej w Sworach

 

Zarządzenie wraz z harmonogramem czynności

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku gdy z różnych powodów nie ma takiej możliwości prosimy o przedstawienie podczas rekrutacji  odpowiednich dokumentów lub wyjaśnień w formie oświadczenia.

Dokumenty należy składać w Punkcie Przedszkolnym.

 

26.02. (godz. 8.00) - 05.03.2024 r. (godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

Deklaracja kontynuacji

 

13.03. (godz. 8.00) - 26.03.2024 r. (godz. 15.00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które rozpoczynają uczęszczanie do Punktu Przedszkolnego/Oddziału Przedszkolnego 1 września 2024 r. wypełniają poniższe dokumenty (Wniosek i ewentualnie dokumenty dodatkowe)

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego

 

 

05.04.2024 r. godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

05.04.2024 r. - 10.04.2024 r.

Złożenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.

12.04.2024 r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji.

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

27.05. (godz. 8.00) - 03.06.2024 r. (godz. 15.00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.06.2024 r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19.06.2024 r. - 24.06.2024 r. godz. 15.00

Złożenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.

25.06.2024 r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Harmonogram czynności Klasa I

13.03. (godz. 8.00) - 26.03.2024 r. (godz. 14.00)

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sworach lub zamieszkują w obwodzie Szkoły Podstawowej w Sworach zgłoszenia kandydata

Zgłoszenie  kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej

 

Zgłoszenie kandydata nie zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Sworach:

Druk zgłoszenia

 

05.04.2024 r. godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

05.04.2024 r. - 10.04.2024 r. godz. 15.00

Złożenie woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

12.04.2023 r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji.

 

Postępowanie uzupełniające do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska

27.05. (godz. 8.00) - 03.06.2024 r. (godz. 15.00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.06.2024 r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19.06.2024 r. - 24.06.2024 r. godz. 15.00

Złożenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.

25.06.2024 r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Załączniki do wniosków:

- Oświadczenie o zatrudnieniu /działalność gospodarcza lub nauce w systemie dziennym rodziców/opiekunów dziecka

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania

- Oświadczenie zadeklarowanego czasu pobytu powyżej 5 godzin dziennie

- Oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu pozostałego rodzeństwa kandydata do danej szkoły/przedszkola

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

- Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w której funkcjonuje publiczne przedszkole, oddział przedszkolny/inna forma wychowania przedszkolnego

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

Regulamin rekrutacji